Podmioty współpracujące

Berliner Arbeitskreis für politische Bildung, e.V. http://www.bapob.org/. Współpraca przy realizacji projektów o charakterze międzynarodowym.

Stowarzyszenie AFISH, Katowice, http://stowarzyszenie-afish.blogspot.com/. Współpraca przy realizacji Katowickiej Kuźni Liderów (www.kuznialiderow.eu).

Komunikator - Koło Naukowe Komunikacji Promocyjnej i Kryzysowej Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, https://www.facebook.com/KOmunikator.us?fref=ts. Współpraca przy realizacji projektu English Cafe.

Koło Naukowe FIzyków Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, https://www.facebook.com/groups/knf.us/?fref=ts. Współpraca przy realizacji projektu English Cafe.